Hybrid

Využitie

Skorosť/ počet dní

ES WILLY

oranžové zrno

Veľmi skorý (85 – 90 dní)

KALAHARI SU

oranžové zrno

Skorý (90 – 115 dní)

ES SHAMAL

oranžové zrno

Skorý (90 – 115 dní)

ES ALIZE

oranžové zrno

Stredne skorý (90 – 115 dní)

ES MONSOON

oranžové zrno

Stredne skorý (90 – 115 dní)

ES FOEHN

oranžové zrno

Stredne skorý (90 – 115 dní)

ARABESK

biele zrno

Veľmi skorý (80 – 90 dní)

KALATUR

biele zrno

Stredne skorý (90 – 115 dní)

JASPE

siláž so zrnom

Stredne skorý (100 – 115 dní)

EMERAUDE

oranžové zrno

Stredne neskorý (115 – 120 dní)

ARIGATO (BMR)

siláž so zrnom

Stredne skorý (100 – 115 dní)

STYX

siláž, biomas, BPS

Stredne skorý (100 – 115 dní)